ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

Roosna-Alliku Lasteaia Hellik õppe- ja kasvatustegevused toimuvad lõimitud kujul. See tähendab, et õpetaja on lähtuvalt lapse huvidest ning Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast üles ehitanud õppetegevuse, mis katab endas kõiki ainevaldkondi (keel ja kõne, mina ja keskkond, matemaatika, kunst). 

Lasteaed on liitunud "Kiusamisest vabaks"  projektiga ning rakendab seda õppetöös. 

 

Lapsevanemal on võimalik hoida end kursis lasteaia õppe- ja kasvatustegevusega keskkonnas ELIIS.EE, kus on nähtavad päevakirjeldused ning nädalaplaanid, samuti on see peamiseks infovahetus keskkonnaks. 

Vastavalt lasteaia kodukorras ning Koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatule on lasteaed kodu toetav asutus, lapse areng on maksimaalne lasteaia ning kodu koostööl. ​LASTEAIA RÜHMAVÄLISTE TEGEVUSTE KAVA: 

TEISIPÄEV JA NELJAPÄEV: Ujumine
ESMASPÄEV JA KOLMAPÄEV: Muusika 
KOLMAPÄEV: Liikumistegevused õues
REEDE: Liikumistegevused saalis

IMG_0578.jpg