ÜRITUSED

LASTEAIA ÜRITUSTEGA SAAB END KURSSI VIIA ELIIS.EE KESKKONNAS, RUBRIIK "SÜNDMUSED" NING RÜHMA INFOSTENDIL OLEVATE KUULUTUSTE ABIL

Ürituste kavast on võimalik tutvuda traditsiooniliste üritustega. Üritusi planeeritakse jooksvalt ning lähtutakse laste huvidest.