top of page

Tere tulemast Roosna-Alliku Lasteaeda Hellik!

Meile on tähtsad
solution.png

LOOMISVÕIME

idea.png
team.png

EDASIPÜÜDLIKKUS

HOOLIVUS

teamwork.png

KOOSTÖÖ

LASTEAIAST

Roosna-Alliku Lasteaed Hellik asub Paide linnast 15 minutilise autosõidu kaugusel vaikses ja looduskaunis kohas. Lasteaed on avatud esmaspäevast-reedeni 7.00-18.00. Lasteaia muudab isikupäraseks individuaalne õppe- ja kasvukeskkond. Majas töötab kaks rühma ÕUNAKE ning SIILIKE.

Lisaks põnevatele igapäevategevustele viiakse läbi põnevaid liikumis- ja muusikategevusi. Õppetegevuste planeerimisel lähtuvad rühmaõpetajad laste huvidest ning oluline roll on lapse individuaalsel arengul. Toimib tihe koostöö kodu ja lasteasutuse vahel, tagamaks lapsele sobiv keskkond. Lasteaed on liitunud "Kiusamisest vabaks" programmiga. Samuti rakendatakse õppetegevuses digitehnoloogilisi vahendeid ning tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel lähtutakse laste huvidest ning arvestatakse laste individuaalsete võimetega. Lisaks on lasteaias tugiisik, kes toetab erivajadusega lapse arengut. Lastel on võimalus valida erinevate lasteaias toimuvate huviringide vahel. 

 

Toit valmib lasteasutuse enda köögis ning menüüde koostamisel on arvestatud tervisliku toitumise põhimõtetega. 

Lisaks osaleb lasteaed ka PRIA koolipiima ja -puuvilja programmis, mille raames pakutakse lastele igapäevaselt vitamiiniampsu.


Lasteasutuse tööd koordineerib direktor, lisaks kuuluvad meeskonda neli rühmaõpetajat, kaks õpetaja abi, tugiisik, liikumis- ja ujumisõpetaja, muusikaõpetaja, kokk, puhastusteenindaja, majandustöötaja.

bottom of page