TEATED

  • 21.09.2020 COVID-19 leviku ennetamiseks on lasteaias kasutusel meetmed, mis on leitavad  kriisiplaani lisast nr 1 (vajuta kollasele lahtrile). 

  • 01.07.2020

Alates 01.07- 31.07.2020 on Roosna-Alliku Lasteaed Hellik kollektiivpuhkuseks suletud. Lasteaiateenust pakub PAIde Lasteaed

  • 01.06.2020

Alates 01.06.2020 töötab Roosna-Alliku Lasteaed Hellik suvise töökorralduse alusel, täpsem info on saadetud lastevanematele eliis.ee keskkonda​

  • 13.04.2020

Seoses Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorra ning sellest tulenevate nõuete maksimaalseks täitmiseks on alates 19.03.2020 Roosna-Alliku Lasteaed Hellik ajutiselt suletud. Otsus on kooskõlastatud lastevanemate, hoolekogu ning lasteasutuse pidajaga. 

Lasteaiakoha vajaduse tekkimisel palume võtta ühendust asutuse direktoriga (5812 3881, lasteaed.hellik@paide.ee). Lisaks palume lastevanematel aktiivselt kasutada eliis.ee keskkonda, mis on peamine infovahetus kanal. Samuti saadavad õpetajad iganädalaselt ideid ja mõtteid koduseks tegevuseks, mis on soovituslikud, kuid kindlasti mitte kohustuslikud. 

Koduses isolatsioonis viibides palume kinni pidada kehtestatud nõuetest, millega saate tutvuda siin: https://www.kriis.ee/et